fbpx

Громадська Рада Деснянська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією. Може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації. Суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

громадська рада при райдержадміністрації

Ініціативна група з підготовки Установчих зборів здійснювала прийом документів, на основі яких до списку учасників було включено 15 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства Стрийського району. Відповідальність за достовірність відомостей несуть орган виконавчої влади та громадська рада. Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради. За заявою громадської ради керівник органу виконавчої влади може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу. Орган виконавчої влади оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження. Забезпечення громадської ради приміщеннями, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

Про Затвердження Положення Про Громадську Раду При Радехівській Районній Державній Адміністрації

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі усі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Громадська Рада При Рда

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи. Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням. Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше половини членів ініціативної групи.

Розпорядчі Документи

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням райдержадміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради. Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. Зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

На першому організаційному засіданні громадської ради при Тальнівській райдержадміністрації було обрано голову Громадської ради Тетяну Бугу. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (зокрема, dzenzelivka.org.ua дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу. У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки (до обрання нового голови) виконує заступник голови громадської ради.

Open chat