fbpx

Галузь Знань: 09 Біологія

Похідні шкіри людини – волосся і нігті. Будова та функції потових, сальних і молочних залоз. Роль шкіри у теплорегу-ляції організму людини.

життєдіяльність організмів наука

Нижче наведений мінімальний перелік біологічних наук, який потрібен для того, щоб відповісти на запитання на цю тему на ЗНО з біології. https://autolaw.org.ua/ Відносини типу хижак-жертва, паразит-живитель. Це форма міжвидових взаємовідносин, при яких один вид живе за рахунок іншого.

Прокаріотичні Організми

Запліднення та його форми. Партеногенез та його біологічне значення. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади та улотриксу). Біосфера — сукупність усіх біогеоценозів, система, що охоплює всі явища життя на нашій планеті.

Екологія Людини (“академія”)

Будова голосових зв’язок та механізм утво-рення звуків. Будова і функції легень; альвеоли. Процеси вдиху і види-ху та їхня регуляція. Основні показники активнос-ті дихання. Нервова і гуморальна регуляція дихання. Загальні уявлення про систему кровообігу.

Фотосинтез відбувається у дві фази – світлову і темнову. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною , а другий – із центральною клітиною зародкового мішка. Оскільки кожен спермій зливається з окремою клітиною зародкового мішка, цей процес у квіткових рослин дістав назву подвійне запліднення.

Закономірності Мінливості Організмів

На той час припадають перші теоретичні обґрунтування походження тварин і рослин, взаємозв’язків між ними, процесів живлення і росту живих організмів. Цими питаннями переймалися мислителі давніх Катаю, Індії, Месопотамії, хоча тамтешня філософія більше заглиблювалася в морально-етичну проблематику. Людина при цьому фігурує на рівні окремого організму і на рівні популяції, а середовище охоплює природні, культурні, техногенні компоненти. Однак інтерес людини до того, що відбувається в навколишньому світі і як це впливає на її здоров’я, виявився значно раніше — тоді, коли вона сформувалася як мисляча істота.

Open chat